Atletika logo

Změna ve vedení oddílu

Dovolujeme si tímto oznámit změnu ve vedení oddílu. Ke dni 1.7.2022 skončil na vlastní žádost z rodinných důvodů na pozici předsedy oddílu a člena výboru Jiří Uhman. Jirka se před rokem ujal nelehké role, ke které byl nominován nově vzniklým výborem oddílu navzdory svému velmi vzdálenému bydlišti a pracovnímu vytížení. Již předem avizoval, že tato pomoc s konsolidací oddílu a s nastavením standardního fungování sportovní organizace může být vzhledem k výše uvedenému pouze dočasná. Přesto se funkce Jirka zhostil skvěle, byly nastaveny funkční mechanizmy pro další fungování, finanční stránky chodu oddílu i principy jednání vedení oddílu. Se zápalem se Jirka pravidelně podílel na přípravě závodů jako vedoucí týmu rozhodčích, na komunikaci směrem k vedení TJ i KAS. 

Jirka bude i nadále působit jako zkušený rozhodčí, bude účasten na činnosti oddílu tak, jak mu dovolí rodinné podmínky. 

Jirko moc děkujeme za práci kterou jsi za ten rok odvedl a těšíme se na další společnou práci !!

Vedením oddílu byl pověřen dosavadní místopředseda Slavomír Koreček. Místo člena výboru oddílu bude doplněno volbou členů výboru souladu se Stanovami oddílu. Tímto zároveň vyzýváme dospělé členy oddílu, kteří mají zájem se podílet na vedení oddílu, aby se případně přihlásili Slávkovi Korečkovi. Nominace a následná volba bude oznámena na oddílovém webu.

Další aktuality