Atletika logo

GDPR

1) Základní informace TJ Jiskra Havlíčkův Brod pro GDPR
– člen, který nepodepíše souhlas, nebude v seznamu pro přiznání dotace MŠMT,
 nemůže být ve startovní ani výsledkové listině atp.
2) Základní informace z Českého atletického svazu – ČAS
– podpisový list musí podepsat každý evidovaný člen včetně evidovaných funkcionářů
– těmito kroky bude naplněna základní povinnost v rámci nařízení Evropské unie ve
  vztahuevidovaný člen – oddíl/klub – Český atletický svaz

a) metodické pokyny

b) informační list ČAS

C) Podpisový list

d) vzor podpisový list