Atletika logo

Registrace atleta v Českém atletickém svazu (ČAS)

Člen oddílu si může vybrat, zda chce být registrovaný atlet ČAS. Registrace je podmínkou pro start atleta v soutěžích ČAS (např. v krajském přeboru a mistrovství republiky a dalších). 

Podmínky pro registraci atleta u ČAS
1) být členem AO TJ Jiskra, mít zaplacené členské příspěvky
2) Zajistit si lékařskou prohlídku pro odvětví atletika – ne starší než 1 rok (atlet si zajistí sám) – kopii (scan) Potvrzení prosím pošlete na mail oddílu
3) Na základě prohlídky vygeneruje oddíl (pověřený člen Výboru AO) elektronicky přihlášku, kterou vám zašle na váš mail. Na vytištěnou přihlášku se pak podepíše atlet a u mladších 15 let i zákonný zástupce a předáte ji svému trenérovi. Přihlášku schválí a potvrdí zástupce oddílu podpisem a razítkem.
4) TJ Jiskra HB zaplatí registrační poplatek 200 K a oddíl odešle v dopise na ČAS podepsanou přihlášku. Atlet je v elektronickém systému zaevidován jako atlet registrovaný po doručení příslušných dokumentů na ČAS.

Registrovaní atleti oddílu