Atletika logo

Lékařské prohlídky závodníků

Prosíme všechny závodníky, aby si před registrací v ČAS a před každou závodní sezonou (1xročně) zajistili lékařské prohlídky a informovali vedení oddílu o zdravotní způsobilosti. U dětí kategorie přípravek je plně dostačující potvrzení pediatra na příslušném formuláři*.

Nově je možné absolvovat sportovní prohlídku na ambulanci sportovní medicíny MUDr.Olgy Pátkové v areálu sportovní haly TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Kontakty pro objednání: orouchalova@seznam.cz, tel.728 961 417

Vyhláška ze dne 25. listopadu 2013 o zdrav. způsobilosti k tělesné vých. a sportu otevřít

Výklad ČAS k vyhlášce – schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014 otevřít