Atletika logo

Členské příspěvky

Příspěvek na kalendářní rok 2024 jsou stanoveny individuálně dle následujících kritérií:

Věk atleta, aktivní závodnická činnost, členství sourozence či dalších rodinných příslušníků v AO.

Platební příkaz dostane každý platící člen oddílu do svého profilu v Klubovém informačním systému KIS koncem ledna / zač.února.

Termín zaplacení pro stávající členy je 31.3.2024.
Pokud přijde nový člen atletického oddílu v průběhu roku, platí poměrnou část.

Roční příspěvek člena, který v oddíle působí jako aktivní trenér, rozhodčí nebo funkcionář je hrazen ze sponzorského daru.

Potvrzení o zaplacení si může každý člen stáhnout v KISu v sekci Platby: