Atletika logo

Členské příspěvky

Příspěvek na kalendářní rok 2023 (tedy nikoliv na školní rok) je stanoven individuálně dle následujících kritérií:

Věk atleta, aktivní závodnická činnost, členství sourozence či dalších rodinných příslušníků v AO.

Členové Atletického oddílu v kategoriích přípravky, žactvo, dorost, junioři a dospělí-závodníci (mimo veteránské soutěže):

základní sazba: 2.000 Kč

snížená sazba: 1.500 Kč – tato sazba se uplatňuje tehdy, kdy jsou členy oddílu dva a více sourozenců.

Děti, jejichž rodiče se aktivně podílí na práci oddílu jako trenéři platí 200,-Kč

Členové veteránské tréninkové skupiny: 1.000 Kč

Termín zaplacení pro stávající členy je 31.3.2023.
Pokud přijde nový člen atletického oddílu v průběhu roku, platí poměrnou část.

Roční příspěvek člena – rodiče, který v oddíle působí jako aktivní trenér, rozhodčí nebo funkcionář a jehož dítě či děti jsou atlety atletického oddílu, je hrazen ze sponzorského daru.

Prosíme o zaplacení příspěvku na rok 2023 na účet:

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
1120052379/0800
VS 01 (variabilní symbol 01 = atletika) 

do poznámky k platbě uvést jméno za koho je placeno!!! (tedy jméno atleta nebo funkcionáře)

O potvrzení platby lze požádat paní ekonomku TJ Jiskra HB – kontakt