Členské příspěvky

Příspěvek na kalendářní rok 2022 (tedy nikoliv na školní rok) zůstává pro všechny atlety 1000 Kč a je placen jednorázově – termín zaplacení pro stávající členy je 31.3.2022. Členský poplatek trenérů, rozhodčích a funkcionářů zůstává 200 Kč.
Pokud přijde nový člen atletického oddílu v 1. polovině roku, platí 1000 Kč, pokud přijde v září a později, platí 500 Kč.

Roční příspěvek člena – rodiče, který v oddíle působí jako trenér, rozhodčí nebo funkcionář a jehož dítě či děti jsou atlety atletického oddílu, je hrazen z příspěvků, které tento rodič v daném roce zaplatil za své dítě/děti.


Prosíme o zaplacení příspěvku na rok 2022 na účet:

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
1120052379/0800
VS 01 (variabilní symbol 01 = atletika) 

do poznámky k platbě uvést jméno za koho je placeno!!! (tedy jméno atleta nebo funkcionáře)

O potvrzení platby lze požádat paní ekonomku TJ Jiskra HB – kontakt