Atletika logo

Týdenní rozpis tréninků

Orientační rozpis tréninků pro zájemce. Členové se řídí instrukcemi v KIS.