Atletika logo

Jak pracujeme..

Základním pilířem činnosti oddílu je výchova mladých sportovců.

Tréninky jsou striktně diferencované podle věku, aby mohly být jednotlivé tréninkové plány přizpůsobeny věkovým specifikám jednotlivých skupin.

Mladší přípravka (6-8 let) :

tréninky jsou vedeny vždy alespoň dvěma trenéry, aby mohla být tréninková skupina dělena do menších podskupin pro efektivnější využití času a individuálnější přístup trenéra k dětem. Tréninky jsou zaměřeny především na rozvoje všeobecné obratnosti, rychlosti a koordinace především formou pohybových her. Děti se hravou formou seznamují se základním atletickým pohybem jako je běh, skok či hod.

Starší přípravka (9-10 let):

stejně jako u mladší přípravky se min.2 trenéři dělí o tréninkovou skupinu (dle potřeby). Trénink ještě stále vychází z pohybových her, ale již s akcentem na získávání základního povědomí o atletickém tréninku – děti se učí i základy atletické Abecedy či základy jednotlivých atletických disciplín.

Obě kategorie přípravek mají vlastní společné závody – Ligu přípravek. Zde děti absolvují vždy čtyři disciplíny v rámci čtyřboje, z nichž v některých již děti „nakukují“ do dospělé atletiky (skok do dálky, sprint, skok do výšky, běh přes překážky, hod kriketem či raketkou) ovšem adekvátně svému věku. Tyto typicky atletické disciplíny jsou pak doplněny o disciplíny pro rozvoj obratnosti, rychlosti a koordinace, jako jsou překážkové běhy (přeběh/podběh), „žebřík“, hod medicinbalem, skok z místa. Cílem závodů je především podpora přirozené dětské soutěživosti s výchovou k respektu k soupeřům či psychické odolnosti. Výsledek není to hlavní.

Mladší žactvo (11-12 let):

od kategorií žactva již začíná sportovní příprava na budoucí výkonnostní sport. V případě mladšího žactva je stále kladen důraz na všeobecný rozvoj dětí. Tréninková jednotka je vedena 2-3 trenéry, kteří děti učí základům techniky běhu i jednotlivých disciplín bez hlubšího drilu. Děti si postupně osahávají většinu atletických disciplín.

Závody již absolvují jako družstvo, část závodů je pak stále vedena jako víceboje (pětiboj), všechny disciplíny jsou však již řízeny dle pravidel atletiky. Děti si zvykají na výběr disciplín, vzájemnou spolupráci a podporu.

Starší žactvo (13-14 let):

ve starším žactvu již hovoříme o výkonnostním sportu. Mladí atleti začínají rannou specializaci – tréninkové jednotky jsou již děleny dle jednotlivých disciplín a jsou vedeny specializovanými trenéry. Atleti se v závodní sezóně připravují především v disciplínách, k nimž mají vlohy či je prostě baví. Důraz je kladen na osvojování správné techniky atletických disciplín, přesto je v tomto věku doporučena ještě větší rozmanitost, tedy se v rámci tréninků atleti více přelévají mezi jednotlivými tréninkovými skupinami.

Závody jsou jak v družstvech, tak v jednotlivcích. Postupně nastává směřování atleta k oblasti ve které může nejvíce uplatnit svůj potenciál (např. skoky, vrhy, běhy).

Dorost, junioři (15-18 let), dospělí:

Výkonnostní až vrcholová atletika. Tréninkové jednotky jsou děleny dle disciplín, sportovci již mají vlastní rozvojové plány a jejich příprava je vedena s ohledem na rozvoj v rámci vybrané oblasti atletických disciplín výhradně trenéry se zkušenostmi s vedením specializovaných tréninků. Využívá se i spolupráce s trenéry z jiných oddílů, aby se mohli atleti rozvíjet ve všech atletických disciplínách a naopak zkušeností našich trenérů využívají ve spolupráci atleti z jiných oddílů. V našich skupinách přesto nejsou pouze vrcholoví sportovci, základem přípravy je společná parta, která je skvělým motivačním i tmelícím prvkem a umožňuje společnou přípravu atletů na různé individuální úrovni.

Atleti měří svoji výkonnost jak v soutěžích družstev, tak na individuálních mistrovstvích kraje či ČR, ovšem vždy adekvátně schopnostem jedince.

Masters (veteráni):

naše nejstarší kategorie se primárně připravuje v rámci běžeckých disciplín. Pod vedením Jiřího Brychty se atleti věnují krosu či dráhovým běhům na delší vzdálenosti. S touto tréninkovou skupinou je možné se také domluvit na individuální kondiční přípravě apod.