Členské příspěvky

Příspěvek na kalendářní rok 2021 (tedy nikoliv na školní rok) je pro všechny členy oddílu 1000 Kč a je placen jednorázově.
Pokud přijde nový člen atletického oddílu v 1. polovině roku, platí 1000 Kč, pokud přijde v září a později, platí 500 Kč.


Prosíme o zaplacení příspěvku na rok 2021 na účet:

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
1120052379/0800
VS 01 (variabilní symbol 01 = atletika) 

do poznámky k platbě uvést jméno za koho je placeno!!!

O potvrzení platby lze požádat paní ekonomku TJ Jiskra HB – kontakt