Atletika logo

Přihlášky a platba členských příspěvků

Vzhledem k tomu, že se nám blíží termín pro odevzdání seznamu členů oddílu na TJ (28.9.2021), prosíme všechny stávající členy + nové členy, kteří vyplnili a odevzdali trenérům přihlášku s GDPR, aby zaplatili na účet TJ členský poplatek – instrukce k platbě jsou uvedeny v Členské sekci. Připomínáme nutnost uvést variabilní symbol 01, aby paní účetní věděla, pro jaký oddíl je čl.příspěvek určen a dále do poznámky jméno člena, za kterého je poplatek zaplacen.

V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat šéftrenéra oddílu Jakuba Fridricha.

DĚKUJEME!!!

Další aktuality

Atletiku dělat prostě umíme!

Občas je nutné se umět pochválit – v neděli 28.5. jsme na domácím stadionu v Havlíčkově Brodě uspořádali 2.kolo Krajského poháru družstev mladšího žactva. Závodů