Atletika logo

Přihlášky a platba členských příspěvků

Vzhledem k tomu, že se nám blíží termín pro odevzdání seznamu členů oddílu na TJ (28.9.2021), prosíme všechny stávající členy + nové členy, kteří vyplnili a odevzdali trenérům přihlášku s GDPR, aby zaplatili na účet TJ členský poplatek – instrukce k platbě jsou uvedeny v Členské sekci. Připomínáme nutnost uvést variabilní symbol 01, aby paní […]