Atletika logo

Tréninky v zimním období

Od 1.11.2021 začíná zimní přípravné období. Jelikož Havlíčkův Brod prozatím nedisponuje zimním atletickým tunelem či halou, přesouváme své aktivity do tělocvičen ZŠ Wolkerova a ZŠ V Sadech. Z důvodu omezeného prostoru tělocvičen dochází i k časovému rozdělení doposud společných skupin přípravek a skupin žactva. Rozdělení dětí do skupin a zimní tréninkové schéma včetně kontaktů na zodpovědné trenéry naleznete v sekci Tréninky.

Tréninkové skupiny nejsou fixní, obzvláště v případě přípravek pochopitelně může dojít po domluvě s trenéry o přesun jednotlivých dětí (např.u sourozeneckých dvojic). Prosím obraťte se na svého trenéra dle tréninkové skupiny:

Minipřípravka: Jana Remarová/Martina Douchová

Starší přípravka: Simona Beránková

Mladší žáci: Slavomír Koreček/Jakub Fridrich/Pavla Fridrichová

Starší žáci: viz.ml.žáci

Další aktuality

Jiskry v kopcích.

Kubátecký běh 2024 v Malči byl třetím závodem Železnohorského poháru. Startovalo pět Jisker. Nejlépe běh do vrchu ve vzdálenosti asi 4,5 km zvládl Filip Koreček,