Atletika logo

Termínová listina 2023

Na stránkách oddílu je již v členské sekci vyvěšena termínová listina hlavních akcí v roce 2023. Doporučujeme si zapsat do kalendářů závody, které se týkají vaší kategorie, případně závody o kategorii vyšší. Závody jsou rozděleny dle doporučení trenérů na povinné, doporučené, pro nominované a dle dohody. Poslední, ale nejdůležitější, jsou pak závody, které pořádáme, tudíž jsou povinné 🙂

Všechny ostatní závody uveřejňované v termínové listině ČAS jsou pochopitelně dobrovolné dle dohody s trenérem.

Jelikož se za tento rok již bude v členských příspěvcích zohledňovat, zda atlet absolvoval 6 a více či méně závodů, doporučujeme věnovat termínové listině pozornost, zejména závodům družstev – kamarádi na vás spoléhají!

V průběhu roku budou do listiny doplňovány oddílové závody jak pro přípravky, tak pro starší, které budete moci využít k doplnění počtu startů.

Další aktuality