Atletika logo

Registrace atleta v Českém atletickém svazu (ČAS)

Člen oddílu si může vybrat, zda chce být registrovaný atlet ČAS. Registrace je podmínkou pro start atleta v soutěžích ČAS (např. v krajském přeboru a mistrovství republiky a dalších). 

Podmínky pro registraci atleta u ČAS
1) být členem AO TJ Jiskra, mít zaplacené členské příspěvky
2) Zajistit si lékařskou prohlídku pro odvětví atletika – ne starší než 1 rok (atlet si zajistí sám) – scan nahrajete do sekce Zdravotní prohlídky v KISu
3) Na základě prohlídky vygeneruje oddíl (pověřený člen Výboru AO) elektronicky přihlášku, atletovi či zákonnému zástupci atleta přijde do mailu požadavek na potvrzení v systému ČAS
4) TJ Jiskra HB zaplatí registrační poplatek 200 Kč a Atlet bude v elektronickém systému zaevidován jako atlet registrovaný.

Registrovaní atleti oddílu