Registrace atleta v Českém atletickém svazu (ČAS)

Člen oddílu si může vybrat, zda chce být registrovaný atlet ČAS. Registrace je podmínkou pro start atleta v soutěžích ČAS (např. v krajském přeboru a mistrovství republiky a dalších). 

Podmínky pro registraci atleta u ČAS
1) být členem AO TJ Jiskra, mít zaplacené členské příspěvky
2) Zajistit si lékařskou prohlídku pro odvětví atletika – ne starší než 1 rok (atlet si zajistí sám)
3) Na základě prohlídky zajistí oddíl (trenéři) elektronicky přihlášku a na vytištěnou přihlášku se pak podepíše atlet a u mladších 15 let i zákonný zástupce. Přihlášku schválí a potvrdí zástupce oddílu podpisem a razítkem
4) Atlet zaplatí 100 Kč (na 5 let)* na účet na TJ Jiskra, ekonomka TJ pošle 100 Kč na účet ČAS
5) TJ Jiskra HB odešle v dopise na ČAS potvrzení o zaplacení 100 Kč a podepsanou přihlášku. Atlet je v elektronickém systému zaevidován jako atlet registrovaný po doručení příslušných dokumentů na ČAS.

Registrovaní atleti oddílu

* pokyny pro platbu registračního poplatku:

TJ Jiskra Havlíčkův Brod
1120052379/0800
VS 01 (variabilní symbol 01 = atletika) 

do poznámky k platbě uvést jméno za koho je placeno!!!