Atletika logo

Darujme kroužky dětem

Máme tu nový rok a s ním přichází opět povinnost členů oddílu zaplatit členské příspěvky. Tomuto tématu se bude podrobněji věnovat náš další článek v průběhu ledna. Už nyní však rádi upozorňujeme na možnost využití podpory od státu – opět je možnost uplatnit peněžní pomoc z projektu Aktivní město Darujme kroužky dětem na úhradu členských příspěvků dětí od 3-18 let (někteří z rodičů využívají).

Požádat si musí rodiče sami přes portál aktivnimesto.cz, a to od 15. 1. – 26. 4. 2024. Příspěvek je 2000,- Kč.

Žádat mohou ty rodiče v ČR, kteří pobírají: přídavek na dítěpříspěvek na péčiodměna pěstounapříspěvek při pěstounské péči. Případně pro ty rodiče, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny a pobývají zde na základě: víza strpění či víza dočasné ochrany.

Pro případné další informace se neváhejte obrátit na tajemnici TJ Jiskra Bc.Michaelu Slavíkovou.

Další aktuality