Atletika logo

11.3. proběhla členská schůze

V pátek 11.3. proběhla členská schůze našeho oddílu atletiky. Zúčastnilo se úžasných 20 dospělých členů, přičemž další 4 byli „přítomni“ v zastoupení 🙂 Je skvělé vidět zájem o oddíl a jeho fungování – DĚKUJEME!!! Na programu schůze bylo seznámení členů s činností v roce 2021, schválení zprávy o čerpání rozpočtu v roce 2021 a schválení […]